So sánh tốc độ máy tính Vinacal và Casio

So sánh sử dụng phép tính tích phân, kết quả dùng để tham khảo, không áp dụng trong mọi trường hợp tính toán.

Mua máy tính vinacal, máy tính casio, truy cập http://shop.leuyvo.com hoặc ZALO/SMS: 0938.954.977

Comments

Popular posts from this blog

Bán Máy tính Vinacal 570ES Plus 2 - Cửa hàng Lê Uy